Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 14:20
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIJEKA FIUME, oznaka za uniformu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 32x52 mm

Opis: RIJEKA FIUME, oznaka za uniformu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 32x52 mm. Parobrodarsko društvo "Adria" osnovano je 1882 godine. Na vrhuncu je posjedovalo 34 parobroda. Nakon prvog svj. rata predano Italiji. 1937 se pripaja talijanskoj "Tirreniji" te prestaje s radom.
  • RIJEKA FIUME, oznaka za uniformu, ADRIA parobrodarsko društvo, rijetko, 32x52 mm
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 359
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner