Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 9:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Šimun Kožičić Benja: De Corvatiae desolatione. Oratio ad Leonem X. Pont. Max. s.l.s.a. (Rim?), 1516.

Opis: Šimun Kožičić Benja: De Corvatiae desolatione. Oratio ad Leonem X. Pont. Max. s.l.s.a, (Rim?), 1516. Tvrdi uvez, 14 str. 15x21 cm. Stanje vrlo dobro. Ex libris Dubravčić. Šimun Kožičić Benja (Zadar, oko 1460. – Zadar, 1536.), bio je zadarski kanonik, biskup modruški, osnivač glagoljske tiskare u Rijeci. Poznata su dva njegova protuosmanska govora na Petom lateranskome koncilu u Rimu. U prvome govoru, održanom 27. IV. 1513. te posvećenom Bernardinu Frankapanu, istaknuo je važnost obnove Katoličke crkve i pokretanja rata protiv Osmanlija. U drugome glasovitom govoru, "Opustošena Hrvatska" (De Corvatiae desolatione), što ga je održao 1516. godine pred papom Lavom X., naglasio je potrebu hitne pomoći Hrvatskoj u ratovima protiv Osmanlija. Taj govor je iste godine bio tiskan u Rimu i Parizu, a predmetna knjiga na aukciji je originalni tisak iz te godine. Naslovna stranica upućuje da se radi o izdanju tiskanom u Rimu. Izvor: Hrvatska enciklopedija
  • Šimun Kožičić Benja: De Corvatiae desolatione. Oratio ad Leonem X. Pont. Max. s.l.s.a. (Rim?), 1516.
  • Aukcija: Aukcija br. 56 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 501
  • Kategorija: Knjige i časopisi