Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 2.7.2020. 23:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Vojnička dopisna karta upućena iz Beograda u Tulon

Opis: Vojnička dopisna karta upućena iz Beograda u Tulon u Francuskoj 03.08. 1915 godine. Preadresirana za Pariz na Poslanstvo kraljevine Srbije. Nešto lošija kvaliteta,a li zanimljivo.
  • Vojnička dopisna karta upućena iz Beograda u Tulon
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 593
  • Kategorija: Srbija
  • Kvaliteta: