Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.3.2023. 18:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZENGG (Senj) u TRIEST (Trst) 25.11. 1847.

Opis: Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZENGG (Senj) u TRIEST (Trst) 25.11. 1847. Rijedak žig pošte ZENGG u plavoj boji. Dobra kvaliteta. .
  • Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZENGG (Senj) u TRIEST (Trst) 25.11. 1847.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 8
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta:
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.