Barac&Pervan auctions, Date: 10/12/2019 05:52
You are not logged in. Login

Auction 50 - Books, maps, posters

Karlovac

748 - KARLOVAC, fotografija, oko 1870.

30 EUR

749 - KARLOVAC, Cienik Prve hrvatske parne tvornice voštanih svijeća i medičarskih proizvoda M. Lukinić. 1911.

35 EUR

750 - Lot: KARLOVAC, fotografija polaznika gimnazije u Karlovcu + potvrda gimnazije jednom od učenika. 1918.

25 EUR

751 - KARLOVAC. Lot, razglednica i dvije iskaznice za člana Sokola iz Karlovca iz 1920.

30 EUR

752 - KARLOVAC, graditelj Josip del Toso, nacrt zgrade vlasnika J. Mahovića u Riečkoj cesti.

16 EUR