Barac&Pervan auctions, Date: 10/12/2019 05:51
You are not logged in. Login

Auction 50 - Books, maps, posters

Posters, advertisements, photos

625 - HRVATSKI SOKOL, plakat, oko 1930.

300 EUR

626 - Plakat, Narodno kazalište Dubrovnik

90 EUR

627 - LLOYD SABAUDO parobrodarsko društvo, turistički plakat iz 1930-tih.

30 EUR

628 - Spomenica Zrinsko-Frankopanska, 1919.

20 EUR

629 - Letak, prijenos kostiju Petra Zrinskog i Krste Frankopana iz Bečkog Novog Mesta. Zagreb, 1919.

20 EUR

630 - Patent Franje Josipa I 26. 2. 1861.

25 EUR

631 - Pristupnica za članstvo u društvo Braće Hrvatskog Zmaja u Zagrebu, iz razdoblja 1905-1920.

15 EUR

632 - Kr. zemaljsko hrvatsko kazalište u Zagrebu, predbrojka (rezervacija) za I. red parketa za 72 predstave za sezonu 1915.

10 EUR

633 - TRAKOŠĆAN, oko 1900.

20 EUR

634 - Upisnica za članstvo u društvo “Pokreta protiv psovke”, iz razdoblja NDH 1944.

20 EUR

635 - TRAKOŠĆAN, oko 1900.

25 EUR

636 - Slike hrvatskih gradova. Zagreb, 1913.

65 EUR