Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.3.2019. 15:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 47 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slovenija

1036 - Merian, M.: Kranj, , Frankfurt oko 1660.

110 EUR

1037 - VALVASOR, Ravne na Koroškem. 1688.

80 EUR

1038 - Postojnska jama, 1841.

30 EUR

1039 - Jesus in Marije dvoje naj svetejshi Serze. Ljubljana, 1850.

50 EUR

1040 - Veliko Berilo za slovensko-nemške šole. 1868.

60 EUR

1041 - Narodne pesni koroških Slovencev. Ljubljana, 1889.

40 EUR

1042 - Bled oko 1900.

30 EUR

1043 - Alben, W. P.: Adelsberg seine Grotte und Umgebung. Adelsberg, 1901.

15 EUR

1044 - Detela, Fran. Pegam in Lambergar. Ljubljana, 1910.

10 EUR

1045 - Perko, G. A. Die Adelsberger Grotte in Wort und Bild. Adelsberg, 1910.

30 EUR

1046 - Kunaver, Pavel. Na planine! Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1921.

17 EUR

1047 - Krašovec, Fran. Slovenska zemlja v podobah. Celje: Založila Družba sv. Mohorja, 1935.

30 EUR