Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.10.2021. 0:25
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Crna Gora

690 - Razglednica Cetinja upućena s Cetinja 22.10. 1916 na vojnu poštu broj 103.

18 EUR

**/* 691 - Lot maraka Gaeta, izdanje vlade u izbjeglištvu, neke marke nezupčane, djelomično zupčane ili s dvostrukim pretiscima.

30 EUR

**/* 692 - Bordeaux lot maraka i naljepnica za preporučenu poštu izdanih u emigraciji,

140 EUR

** 693 - Bordeaux, naljepnica za povratak pošiljke pošiljaocu,

16 EUR

694 - Talijanska okupacija, preporučeno pismo upućeno iz Perasta u Kotor 09.09. 1941.

35 EUR

* 695 - Michel br. 18 (Sass 4A), obrnuti pretisak.

35 EUR

** 696 - Michel br. 35b/43b kompletna serija

80 EUR

** 697 - Michel br. 36b ključna marka u seriji,

50 EUR

** 698 - Michel IV neizdana marka s pogreškom pretiska GOVORNATORATO umjesto GOVERNATORATO.

420 EUR

* 699 - Michel br. 44/51 crni pretisak, falc.

75 EUR

700 - Lot maraka talijanske i Njemačke okupacije Crne Gore.

120 EUR

* 701 - Probni neizdani pretisak, falc

50 EUR