Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 6.7.2020. 23:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Kraljevina Jugoslavija

** 982 - Michel br. 437I sa znakom gravera S i privjeskom.

12 EUR

** 983 - Michel br. 300/314 i 393/407 sve u četvercima

160 EUR

** 984 - Probni neprihvaćeni otisci za niz Mali Petar.

50 EUR

** 985 - Predložak za avionsku marku.

14 EUR

986 - Lot maraka, Kraljevina Jugoslavija,

70 EUR

* 987 - Michel br. 58II C 11 ½ rijetko zupčanje, falc

110 EUR

* 988 - Michel br. 53 IF pogreška tiska 10 para umjesto 10 dinara, falc

40 EUR

** 989 - Michel br. 56 IF pogreška tiska, 10 para umjesto 10 dinara,

80 EUR

**/* 990 - Porto 50 para 5 i 10 din obrnuti pretisak.

35 EUR

** 991 - Michel. br. 62/63 u četvercu.

55 EUR

** 992 - Michel br. 63 porto četverac gornji par duga 1 i dolje par duga i katka 1.

130 EUR

** 993 - Michel br. 62 kratka i duga 1 i broj 1 dolje zarezan.

110 EUR