Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.9.2020. 0:56
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Predfilatelija

13 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Svetog Petra na Braču (SAN PIETRO DELLA BRAZZA) u Požegu (POSSEGA) 04.06. 1848.

45 EUR

14 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Sućuraja (SAN GIORGIO DI LESINA) u Starigrad na Hvaru (CITTAVECCHIA).

20 EUR

15 - Pismo upućeno iz Šibenika (SEBENICO) u Kopar (CAPO D´ISTRIA) 22.07. 1846.

25 EUR

16 - Pismo malog formata s kompletnim sadržajem i u odličnoj kvaliteti upućeno iz Trogira (TRAU)

800 EUR

17 - Omot pisma upućenog s Visa (LISSA) u Pulu (POLA) preko Zadra 26.07. 1878.

20 EUR

18 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Vodnjana (DA DIGNANO) u Tolmezzo 07.04. 1824.

65 EUR

19 - Omot pisma upućenog iz Vodnjana (DIGNANO) u Pulu (POLA) 22.01. 1838?

30 EUR

20 - Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA ) u Köln (COLOGNE) 1808.

90 EUR

21 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Perast (PERASTO) 22.09. 1845.

60 EUR

22 - Omot pisma manjeg formata upućenog iz Zadra (ZARA) u Kopar (CAPO D´ISTRIA) 18.12. 1828.

25 EUR

23 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zadra (ZARA) u Split (SPALATO) 27.08. 1840?

30 EUR

24 - Omot pisma manjeg formata upućenog iz Zadra (ZARA) baronu Jelačiću preko Zagreba 1833 godine.

25 EUR