Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.9.2020. 10:08
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Slovenija

744 - Razglednica frankirana provizornim markama za Veneziu Giuliu i poništenima žigom vojne pošte PM 46 od 25.11. 1918.

20 EUR

745 - Marka 5 vinara s pogreškom tiska, kratka petica.

25 EUR

746 - Zagrebačka Zlatuša, 20 vinara, žigosana, 25. marka u arku, par lošijih zubaca na lijevoj strani

140 EUR

** 747 - Marka 40 vinara kamenotisak, kompletan arak 5x10 maraka.

60 EUR

** 748 - Četverac 20 para vodoravno pilasto zupčanje, okomito nezupčane.

40 EUR

749 - Michel br. 129 kompletan arak 9x10 s pogreškom tiska na 77 marci A i dvostruko okomito zupčanje

60 EUR

** 750 - Michel br. 118/119 kompletni arci 10x10, izuzetno rijetko u arku.

1200 EUR

751 - Pismo manjeg formata upućeno iz Škofja Loke u Ljubljanu 03.08. 1919.

35 EUR

752 - Preporučeno pismo upućeno iz Celja 07.04.1920 u Križevce.

35 EUR

753 - Preporučeno pismo upućeno iz Celja u Čehoslovačku 28.05. 1920.

25 EUR

754 - Razglednica Bleda upućena u Zagreb 31.07. 1919

75 EUR

755 - Isječak vrijednosnog pisma upućenog u Maribor, mješovito frankiran

100 EUR