Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 2.3.2021. 21:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 57 - Filatelija i razglednice

(*) 97 - Mornari, 45 fill otisak u crnotisku na papiru za umnažanje

18 EUR

(*) 98 - Mornari, vodoravni trojac 45 fill.

60 EUR

(*) 99 - Mornari, dva nezupčana četverca

20 EUR

(*) 100 - Novinska marka, nezupčani četverac iz gornjeg lijevog kuta arka

50 EUR

(*) 101 - Novinska marka, obostrano otisnut četverac u prihvaćenoj boji

40 EUR

(*) 102 - Novinska marka, probni otisak s gornjim rubom arka,

16 EUR

(*) 103 - Novinska marka, probni obostrani otisak s gornjim rubom arka,

16 EUR

104 - Paketna karta za paket upućen iz Savskog Marofa u Dugu Resu 12.03. 1919.

20 EUR

105 - Paketna karta za paket upućen iz Savskog Marofa u Dugu Resu 22.02. 1919.

20 EUR

106 - Paketna kartra za paket upućen iz Novog Marofa u Dugu Resu 14.02. 1919.

16 EUR

107 - Paketna karta za paket upućen iz Zagreba u Dugu Resu 11.10. 1918.

16 EUR

108 - Paketna karta za paket upućen pouzećem iz Duge Rese u Popovaču 10.10 1920.

120 EUR