Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.8.2020. 4:08
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Album s falcanim markama

Opis: Album s falcanim markama iz doba Kraljevine Jugoslavije kao i provizorna izdanja SHS za Sloveniju, Hrvatsku i BiH.
  • Album s falcanim markama
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 1060
  • Kategorija: Dokumenti i ostalo