Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.3.2021. 8:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Anselm Bandur: Numismata Imperatorum Romanorum. Pariz, 1715. Prvo izdanje

Opis: Anselm Bandur: Numismata Imperatorum Romanorum. Pariz, 1715. Prvo izdanje kapitalnog djela dubrovačkog benediktinca, koji je kao jedan od najpoznatijih europskih numizmatičara i bizantologa bio u službi Cosima III Medicija, a kasnije i Luja XIV. Osim opisa i bakroreza novaca kasnorimskih i bizantskih careva, djelo sadrži i iscrpnu numizmatičku bibliografiju u kojoj Bandur kritički valorizira 200 numizmatičkih djela od 16. st. do svojih dana. Knjiga je u 2 sveska velikog folio formata, u originalnom pergamentnom uvezu s rebrastim hrptom. 1. sv. ima 544 str. + 100 str. nepaginiranog Indexa, a 2. sv. ima 777 str. i sadrži vrlo značajan zemljovid u folio formatu, koji je osmislio sam Bandur, a izradio tadašnji kartograf Luja XIV. De L'Isle. Savršeno stanje.
  • Anselm Bandur: Numismata Imperatorum Romanorum. Pariz, 1715. Prvo izdanje
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 53
  • Kategorija: Numizmatička literatura

Ostali predmeti iz kategorije: Numizmatička literatura