Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.4.2019. 6:47
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Austrija 9 kr. Mi. br. 5 sa vrlo lijepim žigom FIUME

Opis: Austrija 9 kr. Mi. br. 5 sa vrlo lijepim žigom FIUME. Lijepi rubovi, dobra kvaliteta.
  • Austrija 9 kr. Mi. br. 5 sa vrlo lijepim žigom FIUME
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 22
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: