Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.10.2018. 3:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Corpus juris Hungarici. Tyrnaviae: typis Academicis Societatis Jesu, 1751.

Opis: Corpus juris Hungarici: seu Decretum generale incyti regni Hungariae: partiumque eidem annexarum: in duos tomos distinctum. Tyrnaviae: typis Academicis Societatis Jesu, 1751. Tvrdi novi uvez, 25×36 cm, 847 str. Prvi je svezak od dva izdana 1751. godine u Trnavi pod uredništvom isusovaca Jánosa Szegedija. Zbornik je raznorodan, kompiliran s nakanom da na jednome mjestu okupi sve ono što je potrebno i korisno pravnim praktičarima. Prvi svezak sadrži Trodijelni sastavak običajnoga prava slavnoga Kraljevstva Ugarske i njemu pridruženih krajeva (Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae partiumque eidem annexarum), prav. zbornik koji je 1514. sastavio pravnik I. Verbőczy. Tekst zbog otpora dijela plemstva nije postao zakonikom, ali je zahvaljujući preglednosti i sustavnosti prihvaćen u prav. praksi, postavši jednim od glavnih pravnih izvora ugarsko-hrvatske državne zajednice. Zatim slijedi najopsežniji dio Corpus iuris Hungarici, koji tvore Odluke, zakoni i članci prejasnih i apostolskih kraljeva te slavnih staleža i redova Ugarskoga Kraljevstva i njemu pridruženih krajeva… (Decreta, constitutiones et articuli serenissimorum et apostolicorum Regum ac inclytorum statuum et ordinum Regni Hungariae, partiumque annexarum…). U njem su propisi poredani kronološki, počevši od onih iz doba kralja Stjepana I., s dopunama do 1741. Ovom prvom svesku nedostaju neke stranice, stoga zakonik završava na 846. stranici od originalno izdanih 878. stranica. (Izvor: Hrvatska enciklopedija: Corpus juris Hungarici)
  • Corpus juris Hungarici. Tyrnaviae: typis Academicis Societatis Jesu, 1751.
  • Aukcija: Aukcija br. 47 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 417
  • Kategorija: Knjige i časopisi