Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Doplatna marka Misa za domovinu u katedrali.

Opis: Doplatna marka Misa za domovinu u katedrali. Probni arak sa nezupčanom velikom vinjetom u donjem desnom uglu. Poznato svega par araka. Odlična kvaliteta.
  • Doplatna marka Misa za domovinu u katedrali.
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 549
  • Kategorija: Republika Hrvatska