Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 1.6.2020. 15:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Dvojezična dopisnica preporučeno upućena iz Karlovca u Vevčah

Opis: Dvojezična dopisnica preporučeno upućena iz Karlovca u Vevčah pri Ljubljani. Mješovito frankirana i poništena crvenim žigom pošte Karlovac 27.08. 1919. Odlična kvaliteta, fotoatest Petric.
  • Dvojezična dopisnica preporučeno upućena iz Karlovca u Vevčah
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 135
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: