Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 16:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

SHS Hrvatska

* 99 - Neizdati niz od 6 raznih maraka iz niza dobrotvornih ratnih maraka

55 EUR

* 100 - Mali lot maraka sve obrnuti ili krivi pretisak

40 EUR

**/* 101 - Mi.br. 64/65 Krunidbene serija

80 EUR

**/*/(*) 102 - Mi.br. 88-97 nezupčana

35 EUR

(*) 103 - Mi.br. 88 probni otisak na bijelom kartonu u originalnoj boji

25 EUR

(*) 104 - Mi.br. 92 probni otisak na bijelom kartonu u originalnoj boji

25 EUR

(*) 105 - Mi.br. 94 probni otisak u crnoj boji

25 EUR

(*) 106 - 29 Listopad vodoravni nezupčani par 10 fil

380 EUR

* 107 - 29 Listopad okomiti par sredina vodoravno nezupčana

40 EUR

(*) 108 - 29. Listopad nezupčani šesterac u originalnoj boji

220 EUR

* 109 - 29 Listopad 25 fil vodoravni par

50 EUR

* 110 - 29 Listopad 45 fil vodoravni par

50 EUR