Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 16:24
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Tito

903 - Sao Tome e Principe J.B. Tito

20 EUR

904 - Sao Tome e Principe J.B. Tito tri razno zupčana bloka

25 EUR

905 - Sjeverna Korea, J.B. Tito niz od četiri marke s Kim Il Sungom

18 EUR

906 - Pismo upućeno iz kabineta predsjednika Republike J.B. Tita

20 EUR

907 - Preporučeno pismo s kompletnim i zanimljivim sadržajem

12 EUR

908 - Pismo upućeno zrakoplovom iz Brazila u Njemačku

10 EUR

909 - Pismo upućeno iz Brazila u Čehoslovačku

10 EUR

** 910 - Božidar Jakac esej za marku

230 EUR

911 - Mi.br. 1043 Brazil, kompletan arak

20 EUR

912 - Božidar Jakac, jedna grafika

50 EUR