Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2021. 17:15
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Partizani i provizorna izdanja

** 733 - Provizorno izdanje za Sentu. Kompletan niz tzv. Male Sente

1000 EUR

** 734 - Hindenburg, neizdata marka

230 EUR

** 735 - Provizorno izdanje za Zagreb

40 EUR

** 736 - Provizorno izdanje za Zagreb

75 EUR

** 737 - Provizorno izdanje za Mostar 10 na 0,50 kn

100 EUR

** 738 - Provizorno izdanje za Mostar

70 EUR

** 739 - Provizorno izdanje za Mostar 10 na 2 kn

45 EUR

** 740 - Provizorno izdanje za Mostar,

18 EUR

* 741 - Provizorno izdanje za Mostar, pomak pretiska.

14 EUR

** 742 - Provizorno izdanje za Split

20 EUR

** 743 - Splitski provizorij, dio maraka iz niza na rjeđim papirima

50 EUR

** 744 - Provizorno izdanje za Split

30 EUR