Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.4.2017. 21:07
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Verigari izvan Slovenije

578 - Preporučena cjelina upućena iz Crikvenice

35 EUR

579 - Preporučeno pismo upućeno iz Pazariča

80 EUR

580 - Dopisnica, dofrankirana i upućena iz Novog Sada

18 EUR

581 - Lot pet paketnih karata

35 EUR

582 - Lot četiri paketne karte

30 EUR

583 - Lot tri poštanske spremnice

20 EUR

584 - Lot 7 paketnih karata upotrebljenih na području Hrvatsk

55 EUR

585 - Lot 6 paketnih karata

40 EUR

586 - Lot 6 paketnih karata

40 EUR

587 - Lot 6 paketnih karata s

40 EUR