Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 16:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Biljezi i vinjete

(*) 961 - Zanimljiva vinjeta za pomoć siročadi u Jugoslaviji

20 EUR

(*) 962 - Niz vinjeta za pomoć ratnim stradalnicima

10 EUR

(*) 963 - Zanimljiva vinjeta s pretiskom BARI PRO FIUME D ITALIA.

10 EUR

** 964 - Pet vinjeta iz doba I rata

35 EUR

** 965 - Dvije vinjete Zagrebačkog Zbora

12 EUR

(*) 966 - Lot probnih otisaka Biljega katoličke crkve

50 EUR

** 967 - Sudski biljeg, tri vrijednosti s pretiskom NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

10 EUR

** 968 - Taksene marke grad Nova Gradiška

20 EUR

** 969 - Gradski biljeg grada Petrinje

20 EUR

** 970 - Taksene marke N.O. općine Podgorač

18 EUR

** 971 - Taksene marke grada Siska.

20 EUR

** 972 - Taksene marke izdanja N.O. grada Splita.

10 EUR