Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.7.2020. 2:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot 6 paketnih karata

Opis: Lot 6 paketnih karata sve frankirano markama iz niza verigari. Dobra kvaliteta.
  • Lot 6 paketnih karata
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 586
  • Kategorija: Verigari izvan Slovenije
  • Kvaliteta: