Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.3.2021. 7:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Partizani i provizorna izdanja

757 - Razglednica Splita upućena u Bašku Vodu

20 EUR

758 - Razglednica Trsta upućena sa Sušaka

35 EUR

759 - Razglednica Trsta upućena iz Trsta

80 EUR

760 - Pismo upućeno iz Sarajeva 11.06. 1945

80 EUR

761 - Preporučeno pismo upućeno loko Ljubljana 30.06. 1945

95 EUR

762 - Pismo upućeno iz Rijeke u Zemun 26.06. 1945

40 EUR

763 - Pismo upućeno iz Rijeke u Zemun

40 EUR

764 - Razglednica Rijeke upućena u Novi Bečej

20 EUR

765 - Razglednica Opatije upućena od pripadnika IV brigade Narodne obrane

20 EUR

766 - Razglednica Sušaka upućena preko vojne pošte 72039

14 EUR

767 - Pismo upućeno iz Vinkovaca u Zagreb

20 EUR

768 - Lot dva pisma lošije kvalitete

50 EUR