Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.3.2021. 19:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Sao Tome e Principe J.B. Tito

Opis: Sao Tome e Principe J.B. Tito, zupčani i nezupčani blok čisti, na FDC-u te marka iz bloka na MC. Odlična kvaliteta.
  • Sao Tome e Principe J.B. Tito
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 903
  • Kategorija: Tito
  • Kvaliteta: