Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 10.7.2020. 23:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Giuseppe Caprin: L'Istria nobilissima I-II. Libreria F. H. Schimpff, Editrice Trieste, 1905.

Opis: Giuseppe Caprin: L'Istria nobilissima I-II. Libreria F. H. Schimpff, Editrice Trieste, 1905. G. Caprin (Trst, 16.V.1843 - Trst, 15.X.1904). Posebno se zanimao za povijest. Njegovo je krunsko djelo „L'Istria nobilissima", opsežan rad o povijesti i umjetničkim spomenicima Istre s bogatim ilustracijama, tiskano posmrtno, 1905. godine. Njegova supruga Caterina Croatto Caprin napominje u predgovoru da nije dočekao vidjeti plod svoga životnog rada, kojemu je bio predan do zadnjega trenutka. Originalni secesijski uvez, 285+275 str, 27x19 cm.
  • Giuseppe Caprin: L'Istria nobilissima I-II. Libreria F. H. Schimpff, Editrice Trieste, 1905.
  • Aukcija: Aukcija br. 50 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 674
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner