Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.11.2019. 23:07
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

HRVATSKA, frizatik, Herceg Andrija 1196-1204, Rengjeo 12, Ag, 0.74 g, 17 mm, -XF

Opis: HRVATSKA, frizatik, Herceg Andrija 1196-1204, Rengjeo 12, Ag, 0.74 g, 17 mm, -XF
  • HRVATSKA, frizatik, Herceg Andrija 1196-1204, Rengjeo 12, Ag, 0.74 g, 17 mm, -XF
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 1
  • Kategorija: Kovani novac - Hrvatska
  • Kvaliteta: XF
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.