Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 6.3.2021. 0:41
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

KOTOR Cattaro, polugroš, sigle A - M (Alvise Minoto 1565-67), Ag, 0.54 g. 17 mm, XF, rijetko

Opis: KOTOR Cattaro, polugroš, sigle A - M (Alvise Minoto 1565-67), Ag, 0.54 g. 17 mm, XF, rijetko
  • KOTOR Cattaro, polugroš, sigle A - M (Alvise Minoto 1565-67), Ag, 0.54 g. 17 mm, XF, rijetko
  • Aukcija: Aukcija br. 55 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 5
  • Kategorija: Kovani novac - Hrvatska
  • Kvaliteta: XF