Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.7.2020. 4:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot 5 provizornih dopisnica

Opis: Lot 5 provizornih dopisnica, dvije za Rijeku i tri s pretiskom Venezia Giulia.