Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.3.2021. 19:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Marshall R., J.J.Strossmayer 1815-1905, AE, 40x50 mm, u originalnoj kutiji, XF

Opis: Marshall R., J.J.Strossmayer 1815-1905, AE, 40x50 mm, u originalnoj kutiji s natpisom: Spomen na V slet Hrv.(atske) Sokolske župe Strossmayerove/ 18 i 19 lipnja 1927 u Osijeku, XF
  • Marshall R., J.J.Strossmayer 1815-1905, AE, 40x50 mm, u originalnoj kutiji, XF
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 158
  • Kategorija: Medalje - Hrvatska