Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.7.2020. 1:10
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi. br. 2 žigosana marka s perforacijom H.P.S.

Opis: Mi. br. 2 žigosana marka s perforacijom H.P.S. što je zaštitna perforacija tvornice Hermanna Pollacka i sinova iz Zagreba. Ovo je nedavno otkrivena perforacija i do sada jedino zabilježena na prošlim aukcijama B&P. Vrlo je rijetka. Fotoatest Pervan.
  • Mi. br. 2 žigosana marka s perforacijom H.P.S.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 190
  • Kategorija: Nezavisna Država Hrvatska
  • Kvaliteta: