Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.1.2020. 13:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 12 DD dvostruki pretisak

Opis: Mi.br. 12 DD dvostruki pretisak od kojega je jedan slijepi. Odlična kvaliteta, fotoatest Pervan.
  • Mi.br. 12 DD dvostruki pretisak
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 203
  • Kategorija: Nezavisna Država Hrvatska
  • Kvaliteta: **