Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.1.2021. 18:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 16 okomiti par s pogreškom pretiska

Opis: Mi.br. 16 okomiti par s pogreškom pretiska, gornja mraka nedosta je 1 u 10. Vrlo atraktivno.
  • Mi.br. 16 okomiti par s pogreškom pretiska
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 475
  • Kategorija: SHS Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: *