Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 5.12.2020. 3:08
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. P 40 provizorna dopisnica

Opis: Mi.br. P 40 provizorna dopisnica, trostruki i vrlo atraktivni pretisak, dobra kvaliteta.
  • Mi.br. P 40 provizorna dopisnica
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 132
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: