Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.10.2020. 14:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

NAŠ LIST, glasilo narodnog fronta u El-Shattu, Egipat, 1945 godina, izuzetno rijetko

Opis: NAŠ LIST, glasilo narodnog fronta u El-Shattu, Egipat, 1945 godina, izuzetno rijetko. Naš list izlazio je od travnja 1944 godine. Izašlo je ukupno 735 brojeva. Naklada je bila prilično mala (100-800 primjeraka po broju) tako da je vrlo malo primjeraka ostalo sačuvano.
  • NAŠ LIST, glasilo narodnog fronta u El-Shattu, Egipat, 1945 godina, izuzetno rijetko
  • Aukcija: Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 312
  • Kategorija: Ostalo N
  • Kvaliteta: VF