Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.10.2021. 23:51
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pisctole i evangelya priko suega godišta novo istomacena po razlogu Missala Dvora Rimskoga... Venecija: Francesco Broioll, 1665.

Opis: Pisctole i evangelya priko suega godišta novo istomacena po razlogu Missala Dvora Rimskoga: dosadascgnya od mnozijh pomagnkanyih ocisctena i sa suimi koya dosad u slouinschi yezik magnkahu s’velikom pomgnyom istomacena i virno prinessena; pristupisce k’gnim mnoghij blagosloui: Raed karsctenya i Kalendar Papae Gargura s’Tabulom blagdanijh pomiscgliuijh i s’Tabulom u koyoi se cini miena Miessecza. Venecija: Francesco Broioll, 1665. Bandulavić, Ivan (Bandulović), vjerski pisac (Skoplje, danas Donji Vakuf, druga pol. XVI st. — ?, prva pol. XVII st.). Iz nekoliko podataka što ih je sâm o sebi zabilježio saznaje se da je bio franjevac, rodom Skopljanin, te da je za boravka u Bologni počeo sastavljati djelo Pištole i Evanđelja priko svega godišta novo istomačena po razlogu Misala Dvora rimskoga. Najveći dio života djelovao je vjerojatno u Bosni, neko vrijeme i u Dalmaciji, no ne zna se koje je službe u Franjevačkom redu obavljao. Pištole i Evanđelja, što ih je B. prvi put objavio 1613, zapravo su prerađeno i dopunjeno izdanje najstarijega latiničkog hrvatskog lekcionara Bernardina Splićanina, tiskana 1495. Čini se da B. nije poznavao to prvo izdanje jer se u odobrenju za tisak njegove knjige s nadnevkom od 1. IV 1613. navodi: »translato gia molt’anni dal Latino nella lingua Schiaua dal M. R. D. Benedetto Zboroveo.« Prema tome, poslužio se drugim Bernardinovim izdanjem, koje je 1543. u Mlecima objavio Benedikt Zborovčić (a treće 1586. Marko Andriolić). Knjiga je iz biblioteke Ive Dubravčića te ima njegov ex libris. Nisu otisnute stranice od 199 - 203. Unutar knjige nalaze se rukom pisane bilješke iz 19. st. 286 str, 18x26 cm.
  • Pisctole i evangelya priko suega godišta novo istomacena po razlogu Missala Dvora Rimskoga... Venecija: Francesco Broioll, 1665.
  • Aukcija: Aukcija br. 53 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 508
  • Kategorija: Knjige i časopisi