Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.9.2020. 2:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Poslovna dopisnica upućena iz Zagreba u Varaždin

Opis: Poslovna dopisnica upućena iz Zagreba u Varaždin 14.06. 1919 godine. Frankirana markom od 10 fillira desno nezupčana. Cenzurirana po vojnoj cenzuri u Zagrebu. Malo oštećenje ispod naslova pošiljatelja.
  • Poslovna dopisnica upućena iz Zagreba u Varaždin
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 148
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: