Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.9.2021. 15:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha iz uprave DDSG-a u Ljubljanu, datum nečitak, kvaliteta dobra.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 176
  • Kategorija: Baranja, Dalmacija i Rijeka
  • Kvaliteta: