Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.7.2020. 1:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin.

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin. Mješovito frankirano markama dvaju provizornih izdanja. Dolaz na poleđini.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 195
  • Kategorija: Nezavisna Država Hrvatska
  • Kvaliteta: