Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.7.2020. 0:54
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin 16.06. 1941

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin 16.06. 1941. Mješovito frankirano markama dvaju provizornih izdanja. Dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Varaždin 16.06. 1941
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 196
  • Kategorija: Nezavisna Država Hrvatska
  • Kvaliteta: