Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 17:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorna dopisnica preporučeno upućena iz Končanice

Opis: Provizorna dopisnica preporučeno upućena iz Končanice u Basel u Švicarskoj 03.07. 1919. Cenzurirana po vojnoj cenzuri. Odlična kvaliteta. Fotoatest Zrinjšćak.
  • Provizorna dopisnica preporučeno upućena iz Končanice
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 137
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: