Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 1.4.2020. 19:50
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorna dopisnica za Međimurje

Opis: Provizorna dopisnica za Međimurje. Dobra kvaliteta, vrlo rijetko.
  • Provizorna dopisnica za Međimurje
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 173
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: