Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.6.2020. 18:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorni biljeg s obrnutim pretiskom.

Opis: Provizorni biljeg s obrnutim pretiskom.
  • Provizorni biljeg s obrnutim pretiskom.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 525
  • Kategorija: Ostalo
  • Kvaliteta: **
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.