Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 5.4.2020. 3:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 3,5 kn na pelir papiru.

Opis: Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 3,5 kn na pelir papiru. Opisano u PS pod 4c.
  • Provizorno izdanje za Mostar, 10 na 3,5 kn na pelir papiru.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1121
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.