Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.7.2021. 13:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

PS. br. 3 pogreška tiska, debeli nanos zlatne boje.

Opis: PS. br. 3 pogreška tiska, debeli nanos zlatne boje. Odlična kvaliteta.
  • PS. br. 3 pogreška tiska, debeli nanos zlatne boje.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 537
  • Kategorija: Republika Hrvatska
  • Kvaliteta: **