Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.8.2020. 4:16
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

PS br. 4C pogreška pretiska, na prvoj marci samo HPT, na drugoj dio nominale i HPT te na trećoj i četvrtoj kompletan pretisak

Opis: PS br. 4C pogreška pretiska, na prvoj marci samo HPT, na drugoj dio nominale i HPT te na trećoj i četvrtoj kompletan pretisak. Vrlo atraktivno i rijetko. Odlična kvaliteta.
  • PS br. 4C pogreška pretiska, na prvoj marci samo HPT, na drugoj dio nominale i HPT te na trećoj i četvrtoj kompletan pretisak
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 541
  • Kategorija: Republika Hrvatska
  • Kvaliteta: **
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.