Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 15:52
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Radauš Vanja, Ivan Meštrović 1972, AE, 68 mm, XF

Opis: Radauš Vanja, Ivan Meštrović 1972, AE, 68 mm, XF
  • Radauš Vanja, Ivan Meštrović 1972, AE, 68 mm, XF
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 167
  • Kategorija: Medalje - Hrvatska