Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.3.2021. 19:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Splitski provizorij, dio maraka iz niza na rjeđim papirima

Opis: Splitski provizorij, dio maraka iz niza na rjeđim papirima 20/3 kn dubokotisak; 20/3,50 offsetni; 10/1 kn porozni, 20/4 kn porpzni i offsetni.
  • Splitski provizorij, dio maraka iz niza na rjeđim papirima
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 743
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **