Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 1.6.2020. 16:05
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

SUNJA, diverzantski napad na vlak 21.1.1944, fotografije - podizanje lokomotive itd. lot (5)

Opis: SUNJA, diverzantski napad na vlak 21.1.1944, fotografije - podizanje lokomotive itd. lot (5)
  • SUNJA, diverzantski napad na vlak 21.1.1944, fotografije - podizanje lokomotive itd. lot (5)
  • Aukcija: Aukcija br. 49 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 293
  • Kategorija: Fotografije i promičba